Weps

 

Wesp macro

 

“(..) vlak voor hem stond een reusachtige wesp, die hem onbewegelijk aanstaarde.

Erik was een beleefd jongetje; hij boog diep en zeide: ‘Dag meneer de weps.’ ‘Wesp,’ sprak de wesp.

‘Weps,’ zei Erik blozend. Het was altijd één van zijn moeilijke woorden geweest.

‘Wesp,’ sprak de wesp, zonder zich in het minst op te winden, ‘het is wesp.’

Hij zweeg een volle minuut, en sprak toen rustig drie maal achter elkaar: ‘Wesp. Wesp. Wesp.’ ‘Weps,’ zei Erik.

De wesp dacht een ogenblik na of hij er nog iets aan doen zou. Toen haalde hij zijn vleugels op (..)”

 

Wesp

 

Uit: ‘Erik of Het klein insectenboek’
Door: Godfried Bomans